บทที่ 8 คำคุณศัพท์ 「けいようし」

ในบทนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับคำคุณศัพท์ Adjective 「けいようし」
ต่อไปผมจะขอเรียกคำคุณศัพท์ว่า adj เพื่อความสะดวกในการเขียนนะครับ

adj ก็คือคำที่ใช้ทำหน้าที่ขยายคำนาม โดยภาษาญี่ปุ่นแบ่ง adj ออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

  1. i-adj 、「い」 けいようし อิเคย์โย่วฉิ
  2. na-adj 、「な」 けいようし หนะเคย์โย่วฉิ

adj ทั้ง 2 ประเภทนี้มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันบ้าง โดยปรกติ i-adj ก็จะมักจะลงท้ายด้วยตัวอักษร 「い」 ส่วน na-adj ส่วนใหญ่จะไม่ลงท้ายด้วย 「い」 ยกเว้นไม่กี่คำที่จะลงท้ายด้วย 「い」

ลองมาดู i-adj และ na-adj ที่ใช้โดยทั่วไป

Common I-Adjectives

あたらしい
新しい
new
ใหม่
ふるい
古い
old
เก่า
あたたかい
暖かい
warm
อบอุ่น
すずしい
涼しい
cool
เย็นสบาย
あつい
暑い
hot
(อากาศ)ร้อน
さむい
寒い
cold
หนาว
おいしい
delicious
อร่อย
まずい
bad tasting
รสชาติแย่
おおきい
大きい
big
ใหญ่
ちいさい
小さい
small
เล็ก
おそい
遅い
late, slow
สาย,ช้า
はやい
早い
early, quick
เร็ว
おもしろい
面白い
interesting, funny
น่าสนใจ น่าสนุก
つまらない
boring
น่าเบื่อ
くらい
暗い
dark
มืด
あかるい
明るい
bright
สว่าง
ちかい
近い
near
ใกล้
とおい
遠い
far
ไกล
ながい
長い
long
ยาว
みじかい
短い
short
สั้น
むずかしい
難しい
difficult
ยาก
やさしい
優しい
easy
ง่าย
いい
good
ดี
わるい
悪い
bad
แย่ เลว
たかい
高い
tall, expensive
สูง แพง
ひくい
低い
low
เตี้ย
やすい
安い
cheap
(ราคา)ถูก
わかい
若い
young
เยาว์วัย
いそがしい
忙しい
busy
ยุ่ง
うるさい
noisy
เสียงดัง หนวกหู

Common Na-Adjectives

いじわる
意地悪
malicious
ชอบกลั่นแกล้ง
しんせつ
親切
kind
ใจดี
きらい
嫌い
distasteful,hate
เกลียด
すき
好き
favorite,like
ชอบ
しずか
静か
quiet
เงียบ
にぎやか
lively
คึกครื้น
きけん
危険
dangerous
อันตราย
あんぜん
安全
safe
ปลอดภัย
べんり
便利
convenient
สะดวกสบาย
ふべん
不便
inconvenient
ไม่สะดวก
きれい
きれい
pretty,clean
สวย,สะอาด
げんき
元気
healthy, well
สุขภาพดี
じょうず
上手
skillful
เก่ง
ゆうめい
有名
famous
มีชื่อเสียง
ていねい
丁寧
polite
สุภาพ
しょうじき
正直
honest
ซื่อสัตย์
がんこ
頑固
stubborn
รั้น ดื้อดึง
はで
派手
showy
ฉูดฉาด

ส่วนขยายหน้าคำนาม(modifier) healthymanviagra.com

สำหรับ i-adj เมื่อจะขยายคำนามก็วางไว้ข้างหน้าคำนามได้เลย แต่สำหรับ na-adj จะต้องใส่ な ลงไปด้วยดังตัวอย่าง สำหรับภาษาไทยเวลาแปลส่วนขยายจะอยู่หลังคำนาม แต่สำหรับภาษาอังกฤษจะคล้ายภาษาญี่ปุ่นคืออยู่หน้าคำนาม

I-Adjectives ちいさいいぬ
小さい犬
small dog
สุนัขตัวเล็ก
たかいとけい
高い時計
expensive watch
นาฬิกาแพง
Na-Adjectives ゆうめいながか
有名な画家
famous painter
จิตรกรมีชื่อเสียง
すきなえいが
好きな映画
favorite movie
หนังที่ชอบ

I-Adj ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายประธาน (predicate)

i-adj จะมีลักษณะของการผันรูปคล้ายกับคำกริยาคือ มีรูปปฏิเสธ รูปอดีต และ รูปปฏิเสธอดีต และภาษาญี่ปุ่นจะมีทั้งภาษาไม่เป็นทางการ(ภาษากันเอง)และภาษาที่เป็นภาษาสุภาพ ดังนี้

ภาษาไม่เป็นทางการ รูปปฏิเสธปัจจุบัน ตัด ~い เติม ~くない
รูปอดีต ตัด ~い เติม ~かった
รูปปฏิเสธอดีต ตัด ~い เติม ~くなかった
ภาษาสุภาพ ให้ใส่ ~ですตามหลัง i-adj ในรูปธรรมดาได้เลย
มีรูปปฏิเสธสำหรับภาษาสุภาพ
* รูปปฏิเสธ: ตัด ~いเติม~くありません
* รูปปฏิเสธอดีต: ตัด ~いเติม~くありませんでした
สำหรับชาวญี่ปุ่นจะถือว่ารูปปฎิเสธนี้มีความสุภาพกว่าการพูดแบบรูปประโยคบอกเล่าอยู่นิดหน่อย เช่น ถ้าจะพูดว่า “ไปกินข้าวด้วยกันไหม” ชาวญี่ปุ่นมักจะพูดเป็นปฏิเสธ “ไม่ไปกินข้าวด้วยกันเหรอ” และการพูดแบบประโยคข้างหลังก็จะออกแนวสุภาพกว่าแบบข้างหน้าเล็กน้อย (การใช้รูปปฏิเสธมักจะให้ความหมายถึงว่าผู้พูดรู้สึกเกรงใจผู้ฟัง อะไรประมาณนั้น)

เราลองมาดูการผันรูปต่างๆของ “たかい (แพง)”

  ภาษาไม่เป็นทางการ ภาษาสุภาพ
รูปปัจจุบัน たか
高い
たかい です
高いです
รูปปฏิเสธปัจจุบัน たかくない
高くない
たかくないです
高くないです
たかくありません
高くありません
รูปอดีต たかかった
高かった
たかかったです
高かったです
รูปปฏิเสธอดีต たかくなかった
高くなかった
たかくなかったです
高くなかったです
たかくありませんでした
高くありませんでした

จะมีข้อยกเว้นสำหรับการใช้ “いい(ดี)” ถ้าจำเป็นต้องผันรูปของ “いい” จะต้องเปลี่ยนรูปเป็น “よい(ดี)” ก่อนแล้วค่อยผัน ตามตัวอย่างดังนี้

  ภาษาไม่เป็นทางการ ภาษาสุภาพ
รูปบอกเล่าปัจจุบัน
いい
いいです
いいです
รูปปฏิเสธปัจจุบัน くない
良くない
よくないです
良くないです
くありません
良くありません
รูปอดีต かった
良かった
よかったです
良かったです
รูปปฏิเสธอดีต くなかった
良くなかった
よくなかったです
良くなかったです
くありませんでした
良くありませんでした

Na-Adj ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายประธาน (predicate)

พวกมันถูกเรียกว่า na-adj เพราะเราใช้คำช่วย “~な” เพื่อแสดงให้เห็นว่า adj ตัวนี้ทำหน้าที่ขยายคำนำโดยตรง(ที่วางไว้หน้าคำนาม) (ตัวอย่าง ゆうめいがか). และ na-adj ก็ไม่เหมือนกับ i-adj เพราะว่า na-adj ไม่สามารถถูกใช้เป็นส่วนขยายประธานโดยตรงได้ เมื่อต้องการใช้ na-adj เป็นส่วนขยายประธานจะต้องเปลี่ยน “な” เป็น “~だ” หรือ “~です (ในภาษาสุภาพ)”. เช่นเดียวกันกับคำนาม, “~だ” หรือ “~です” จะเป็นตัวที่จะถูกผันให้เปลี่ยนรูปไปเป็น อดีต, ปฏิเสธ, และบอกเล่า. ลองดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจ

  ภาษาไม่เป็นทางการ ภาษาสุภาพ
รูปบอกเล่าปัจจุบัน ゆうめい
有名だ
ゆうめいです
有名です
รูปปฏิเสธปัจจุบัน ゆうめいではない
有名ではない
ゆうめいではありません
有名ではありません
รูปอดีต ゆうめいだった
有名だった
ゆうめいでした
有名でした
รูปปฏิเสธอดีต ゆうめいではなかった
有名ではなかった
ゆうめいではありませんでした
arimasen deshita

有名ではありませんでした