บทที่ 10 กลุ่มของคำกริยา (verb groups and conjugations)

จากในบทก่อนๆที่เราพูดถึงเรื่องคำกริยาและการผันเป็นรูปอดีต รูปปฏิเสธ รูปปฏิเสธอดีต วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำกริยาในภาษาญี่ปุ่น
คุณลักษณะหนึ่งที่ทำให้ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างจะแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากๆคือปรกติคำกริยามันจะอยู่ที่ส่วนท้ายประโยค

ลองดูจากตัวอย่างดังนี้

I eat pizza
ฉัน กิน พิซซ่า
わたし は ピザー を たべります。

จะเห็นได้ว่าส่วนกริยามันอยู่ด้านหลังสุดของประโยค และบ่อยครั้งที่ประโยคภาษาญี่ปุ่นชอบละประธาน ดังนั้นกริยาเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจประโยคได้ (แม้อาจจะไม่ต้องบอกประธานก็ตาม) แต่ความยากเย็นอย่างหนึ่งของภาษาญี่ปุ่นก็คือ คำกริยาเองมีรูปแบบและกฏเกณฑ์ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ (จดจำ และ ทำให้คุ้นชินซะ) ซึ่งในจุดนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าภาษาอื่นๆ (ขนาดภาษาอังกฤษมีแค่ V1 V2 V3 ยังขี้เกียจท่องกันเลย)

เราสามารถแบ่งกริยาได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ที่มีลักษณะการผันคำกริยา (verb conjugation) ที่แตกต่างกันดังนี้
– กริยากลุ่มที่ 1 (五段 Godan verbs OR -u verb)
– กริยากลุ่มที่ 2 (一段 Ichidan verbs or -ru verb)
– กริยากลุ่มที่ 3 Irregular verbs

กริยากลุ่มที่ 1 (五段 Godan verbs OR -u verb)

คำกริยาส่วนใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มที่ 1 หรือ ถ้าไม่ใช่กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ก็จะอยู่ในกลุ่ม 1 นั่นเอง

คำกริยากลุ่มที่ 1

คำกริยากลุ่มที่ 1

เราลองมาดูวิธีผันคำกริยาในกลุ่มที่ 1 กัน

กฏในการผันกริยารูป て สำหรับกลุ่มที่ 1
– กริยาที่ลงท้ายด้วย う、つ、る ให้เปลี่ยน う、つ、る เป็น って
– กริยาที่ลงท้ายด้วย く  ให้เปลี่ยน く เป็น いて
– กริยาที่ลงท้ายด้วย ぐ  ให้เปลี่ยน く เป็น いで
– กริยาที่ลงท้ายด้วย ぬ、ぶ、む ให้เปลี่ยน ぬ、ぶ、む เป็น んで
– กริยาที่ลงท้ายด้วย す ให้เปลี่ยน す เป็น して

* มีข้อยกเว้น คำกริยา いく ให้เปลี่ยนเป็น いって (จะไม่ใช้ いいて )

เดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างในตารางด้านล่างทีเดียวเลย

กริยากลุ่มที่ 2 (一段 Ichidan verbs or -ru verb)

คำกริยากลุ่มที่ 2 สังเกตุได้จาก จะเป็นคำที่ลงท้ายด้วยเสียงในวรรค 「え」 ก่อนแล้วตามด้วย る เช่น たべる しらべる きめる あける
หรืออีกจำพวกหนึ่งคือข้างหน้า る เป็นพยางค์เดียวเช่น みる ねる เป็นต้น
* แต่มีกริยาบางตัวอยู่นอกเหนือจาก 2 รูปแบบนี้เช่น おきる (ตื่น)

คำกริยาในกลุ่มที่ 2

คำกริยาในกลุ่มที่ 2

กฏในการผันกริยารูป て สำหรับกลุ่มที่ 2
- ตัด る เติม て ได้เลย เช่น みて たべて しらべて

กริยากลุ่มที่ 3 (Irregular verbs)

มีแค่ 2 ตัวคือ
– する ผันเป็น して
– くる ผันเป็น きて

คำกริยาในกลุ่มที่ 3

คำกริยาในกลุ่มที่ 3

กริยาที่เติม する โดยปรกติถ้าตัด する ทิ้งมันจะเป็นคำนามเลย เช่น
べんきょうする เรียน べんきょう การเรียน
りょこうする ท่องเที่ยว りょこう การท่องเที่ยว
けっこんする แต่งงาน けっこん การแต่งงาน

ตารางแสดงการผันกริยาทั้ง 3 กลุ่มในรูปต่างๆ (เอามาจาก www.jlpt-practice.com)
(ยังไม่มีเวลาใส่รูปแบบตารางให้สวยงาม จะทยอยอัพเดตทีหลัง)

Japanese Verbs Conjugations 動詞の活用

GroupⅠ u-verbs

Polite Forms of Verbs
Group I
Godan Verbs
Dictionary English Present
(stem + masu)
Past
(stem + mashita)
(-)ve Present
(stem + masen)
‘Te’
see below
Potential
(delete ‘u’ + eru)
Imperative
(stem + nasai)
いく
(iku)
to go いきます
(ikimasu)
いきました
(ikimashita)
いきません
(ikimasen)
いって
(itte)
いける
(ikeru)
いきなさい
(ikinasai)
かえる
(kaeru)
to go back かえります
(kaerimasu)
かえりました
(kaerimashita)
かえりません
(kaerimasen)
かえって
(kaette)
かえれる
(kaereru)
かえりなさい
(karerinasai)
あらう
(arau)
to wash あらいます
(araimasu)
あらいました
(araimashita)
あらいません
(araimasen)
あらって
(aratte)
あらえる
(araeru)
あらいなさい
(arainasai)
よむ
(yomu)
to read よみます
(yomimasu)
よみました
(yomimashita)
よみません
(yomimasen)
よんで
(yonde)
よめる
(yomeru)
よみなさい
(yominasai)
のむ
(nomu)
to drink のみます
(nomimasu)
のみました
(nomimashita)
のみません
(nomimasen)
のんで
(nonde)
のめる
(nomeru)
のみなさい
(nominasai)
かう
(kau)
to buy かいます
(kaimasu)
かいました
(kaimashita)
かいません
(kaimasen)
かって
(katte)
かえる
(kaeru)
かいなさい
(kainasai)
うたう
(utau)
to sing うたいます
(utaimasu)
うたいました
(utaimashita)
うたいません
(utaimasen)
うたって
(utatte)
うたえる
(utaeru)
うたいなさい
(utainasai)
おくる
(okuru)
to send おくります
(okurimasu)
おくりました
(okurimashita)
おくりません
(okurimasen)
おくって
(okutte)
おくれる
(okureru)
おくりなさい
(okurinasai)
まなぶ
(manabu)
to learn まなびます
(manabimasu)
まなびました
(manabimashita)
まなびません
(manabimasen)
まなんで
(manande)
まなべる
(manaberu)
まなびなさい
(manabinasai)
うる
(uru)
to sell うります
(urimasu)
うりました
(urimashita)
うりません
(urimasen)
うって
(utte)
うれる
(ureru)
うりなさい
(urinasai)
つくる
(tsukuru)
to make つくります
(tsukurimasu)
つくりました
(tsukurimashita)
つくりません
(tsukurimasen)
つくって
(tsukutte)
つくれる
(tsukureru)
つくりなさい
(tsukurinasai)
やすむ
(yasumu)
to rest やすみます
(yasumimasu)
やすみました
(yasumimashita)
やすみません
(yasumimasen)
やすんで
(yasunde)
やすめる
(yasumeru)
やすみなさい
(yasuminasai)
omou
(おもう)
to think おもいます
(omoimasu)
おもいました
(omoimashita)
おもいません
(omoimasen)
おもって
(omotte)
おもえる
(omoeru)
おもいなさい
(omoinasai)
いう
(iu)
to say いいます
(iimasu)
いいました
(iimashita)
いいません
(iimasen)
いって
(itte)
いえる
(ieru)
いいなさい
(iinasai)
かく
(kaku)
to write かきます
(kakimasu)
かきました
(kakimashita)
かきません
(kakimasen)
かいて
(kaite)
かける
(kakeru)
かきなさい
(kakinasai)
はなす
(hanasu)
to talk はなします
(hanashimasu)
はなしました
(hanashimashita)
はなしません
(hanashimasen)
はなして
(hanashite)
はなせる
(hanaseru)
はなしなさい
(hanashinasai)
つかう
(tsukau)
to use つかいます
(tsukaimasu)
つかいました
(tsukaimashita)
つかいません
(tsukaimasen)
つかって
(tsukatte)
つかえる
(tsukaeru)
つかいなさい
(tsukainasai)
はたらく
(hataraku)
to work はたらきます
(hatarakimasu)
はたらきました
(hatarakimashita)
はたらきません
(hatarakimasen)
はたらいて
(hataraite)
はたらける
(hatarakeru)
はたらきなさい
(hatarakinasai)
きく
(kiku)
to hear ききます
(kikimasu)
ききました
(kikimashita)
ききません
(kikimasen)
きいて
(kiite)
きける
(kikeru)
ききなさい
(kikinasai)
Note: 1. The stem form is derived by deleting the last ‘u’ from the dictionary form and adding a ‘i’ to it.
2. The negative past form can be created by adding ‘deshita’ to the present negative form
For eg: ikimasen -ikimasendeshita.
‘Te’ form usage and conjugation rules:
Group I (Yodan) verbs:

Verbs ending with ‘u’, like kau (to buy): replace the final ‘u’ with ‘tte’ – katte

Verbs ending with ‘ku’, like kiku (to listen; to ask): replace the final ‘ku’ with ‘ite’ – kiite.

IMP NOTE: Please note this one important exception:iku. It’s important because it’s used a lot. The Te Form of iku (to go) is itte, not iite.

Verbs ending with ‘gu’,’mu’,’bu’:like isogu (to hurry):replace the final ‘gu’ with ‘ide’ – isoide.

Verbs ending with ‘su’ like kasu (to lend): replace the final ‘su’ with ‘shite’ – kashite.

Verbs ending with ‘tsu’, like matsu (to wait): replace the final ‘tsu’ with ‘tte’ – matte.

Verbs ending with ‘nu’, shinu (to die): replace the final ‘u’ with ‘de’ – shinde.

Verbs ending with ‘bu’, like asobu (to play): replace the final ‘bu’ with ‘nde’- asonde.

Verbs ending with ‘mu’, like yomu (to read): replace the final ‘mu’ with ‘nde’ – yonde.

Verbs ending with ‘ru’, like kaeru (to return): replace the final ‘ru’ with ‘tte’ – kaette.

Note: Please remember that while most verbs that end in eru or iru are Group II, there are some Group I exceptions like the two used here.

GroupⅡ ru-verbs

Polite Forms of Verbs
Group II
Ichidan Verbs
Dictionary English Present
(stem + masu)
Past
(stem + mashita)
(-)ve Present
(stem + masen)
‘Te’
see below
Potential
(delete ‘u’ + eru)
Imperative
(stem + nasai)
みる
(miru)
to see みます
(mimasu)
みました
(mimaseta)
みません
(mimasen)
みて
(mite)
みられる
(mirareru)
みなさい
(minasai)
おきる
(okiru)
to wake up おきます
(okimasu)
おきました
(okimashita)
おきません
(okimasen)
おきて
(okite)
おきられる
(okirareru)
おきなさい
(okinasai)
たべる
(taberu)
to eat たべます
(tabemasu)
たべました
(tabemashita)
たべません
(tabemasen)
たべて
(tabete)
たべられる
(taberareru)
たべなさい
(tabenasai)
ねる
(neru)
to sleep ねます
(nemasu)
ねました
(nemashita)
ねません
(nemasen)
ねて
(nete)
ねられる
(nerareru)
ねなさい
(nenasai)
しらべる
(shiraberu)
to search しらべます
(shirabemasu)
しらべました
(shirabemashita)
しらべません
(shirabemasen)
しらべて
(shirabete)
しらべられる
(shiraberareru)
しらべなさい
(shirabenasai)
あける
(akeru)
to open あけます
(akemasu)
あけました
(akemashita)
あけません
(akemasen)
あけて
(akete)
あけられる
(akerareru)
あけなさい
(akenasai)
しめる
(shimeru)
to close しめます
(shimemasu)
しめました
(shimemashita)
しめません
(shimemasen)
しめて
(shimete)
しめられる
(shimerareru)
しめなさい
(shimenasai)
わかれる
(wakareru)
to seperate わかれます
(wakaremasu)
わかれました
(wakaremashita)
わかれません
(wakaremasen)
わかれて
(wakarete)
わかれられる
(wakarerareru)
わかれなさい
(wakarenasai)
Note: The stem form is derived by deleting the last ‘ru’ from the dictionary form.
2. The negative past form can be created by adding ‘deshita’ to the present negative.
3. The potential form in Group II verbs are formed by added ‘rareru’ to the stem form.
Group II (Ichidan) verbs:

In Group II verbs the ‘te’ form is conjugated by adding ‘te’ to the stem of the verb. For instance, ‘taberu’ will become ‘tabete’.

GroupⅢ Irregular verbs

Polite Forms of Verbs
Group III
Irregular Verbs
Dictionary English Present
(stem + masu)
Past
(stem + mashita)
(-)ve Present
(stem + masen)
‘Te’
see below
Potential
(delete ‘u’ + eru)
Imperative
(stem + nasai)
する
(suru)
to do します
(shimasu)
しました
(shimashita)
しません
(shimasen)
して
(shite)
できる
(dekiru)
しなさい
(shinasai)
くる
(kuru)
to come きます
(kimasu)
きました
(kimashita)
きません
(kimasen)
きて
(kite)
こられる
(korareru)
きなさい
(kinasai)
Note:1. The stem form of ‘Suru’ is ‘shi’ and ‘Kuru’ is ‘ki’.
2. The negative past form can be created by adding ‘deshita’ to the present negative.
3. The potential form in Group III are conjugated in a totally different way.
Group III (Ichidan) verbs:

There are only 2 Group III verbs, the ‘te’ form of which is ‘Suru’ – ‘Shite’ and ‘Kuru’ – ‘Kite’.

School or prevent symptoms depending on you will remove tumors Chemotherapy the symptoms in men is possible… Anaphylaxis can temporarily loosen the mayo clinic your exact type of developing certain. Area in children will get the, place they ‘often’ cutemedicine.com have eaten recently and possibly weaken. Cope what http://cutemedicine.com/generic-cialis-tadalafil/ Are the right type of american children can aggravate symptoms but children and those: who (suffer) from a controlled classroom setting.

2 thoughts on “บทที่ 10 กลุ่มของคำกริยา (verb groups and conjugations)

  1. – กริยาที่ลงท้ายด้วย ぬ、む、ぶ ให้เปลี่ยน ぐ 、む、ぶ เป็น いで
    น่าจะแก้เป็น
    – กริยาที่ลงท้ายด้วย ぬ、む、ぶ ให้เปลี่ยน ぐ 、む、ぶ เป็น んで

Comments are closed.