ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

3 thoughts on “ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

  1. ฉันอยากจะพูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้คะ เพราะคิดว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สวยงามและมีความเอกลักษณ์คะ

    • ค่อยๆฝึกครับ เดี๋ยวมันก็จะทำได้ทั้งหมดเองครับ
      ผมก็คิดว่าภาษาญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์ และ ตัวอักษรก็น่ารักด้วยครับ

Comments are closed.